CÔNG NGHỆ TẾ BÀO TƯƠI – LẠ MÀ QUEN

CÔNG NGHỆ TẾ BÀO TƯƠI – LẠ MÀ QUEN

Công nghệ Tế bào tươi có thể còn khá mới mẻ với người Việt, nhưng trên thực tế, nó đã được ứng dụng khá lâu trên thế giới, và được xây dựng dựa trên nền tảng của y học xa xưa, kết hợp với sự phát triển tiên tiến của nền y học hiện đại, mở ra một kỉ nguyên mới của liệu pháp điều trị và phục hồi sức khỏe sinh y học tiên tiến.