Những ai có thể thực hiện liệu pháp tế bào tươi?

.